Att utföra arbete i rep är en mycket säker arbetsmetod. SPRAT har mycket hårda certifieringskrav och eftersträvar alltid högsta möjliga säkerhet. Vid varje arbete skall det göras en riskanalys samt räddningsplan. Det skall även alltid finnas en sk Supervisor, nivå III på plats (arbetsledare). En Supervisor är en reptekniker som innehar den högsta nivån och har hög kunskap om avancerade reptekniker och kan utföra alla sorters räddningar.

Industriellt reparbete i Sverige
Reparbete är en fullt godkänd arbetsmetod i Sverige förutsatt att man uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen samt AFS 2006:4. Certifierade reptekniker enligt SPRAT uppfylller mer än väl det Svenska regelverket.

 

 Om Sprat
Dokument
Säkerhet
Utbildning
Rope AccessBilder